کلاس ترکی استانبولی

آموزش ها 4 روز در هفته (دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه، جمعه) در کانال تلگرام و به صورت اسلایدهای آموزشی، ویس و متن ارسال خواهد شد. به شرکت کنندگان هر روز تکالیف مربوط به هر جلسه داده خواهد شد و تکالیف تصحیح شده برگردانده خواهد شد.

فلش کارت آموزشی

با کمک فلش کارت ها و اپلیکیشن همراه با آن می توانید کلمات مهم و کاربردی زبان ترکی استانبولی را به حافظه بلند مدتتان بسپارید.