فلش کارت های آموزش ترکی استانبولی

✅ فلش کارت ها به صورت فیزیکی نبوده و در اپلیکیشنی که به همراه فلش کارت ها برای شما ارسال خواهد شد اجرا می شود

✅ با کمک اپلیکیشن ارسالی و تکنیک "لایتنر" در یک دوره سه ماهه فلش کارت ها به حافظه بلند مدت شما منتقل خواهد شد. 

✅ با کمک اپلیکیشن علاوه بر معادل فارسی کلمات، نحوه نوشتن و املای دقیق کلمه را نیز فرا خواهید گرفت

✅ اپلیکیشن قادر به تلفظ کلمات ترکی می باشد، بنابراین کلمات را با تلفظ درست آن فرا خواهید گرفت

✅ کلمات به صورت دسته های پنج تایی برای یادگیری به نمایش در خواهند آمد، بنابراین بسته به میزان وقتی که دارید، می توانید روزانه 5، 10، 15 و یا 20 کلمه را فرا بگیرید. البته پیشنهاد ما به شما یادگیری 10 کلمه جدید در روز است.

✅ از روز دوم مطالعه به بعد، اپلیکیشن به طور خودکار کلماتی که روزهای گذشته فراگرفته اید را برای شما دوره می کند 

✅ در حال حاضر فلش کارت های 455 فعل پرکاربرد ترکی با قیمت 99 هزار تومان و فلش کارت های 1600 کلمه پر کاربرد در ترکی استانبولی با قیمت 149 هزار تومان حاضر و قابل سفارش است. 

✅ با پرداخت 199 هزار تومان می توانید هر دو بسته فلش کارت را همزمان سفارش دهید